ON-LINE TEPLOTA

Ivanka pri Dunaji

graf24hod graf24hod
Grafy sa aktualizujú každé 2 minúty
Teplotu zaznamenáva čidlo DS18b20 a vľhkosť DHT11